Tin học văn phòng

15
 1. Kỹ năng cứng
 • Soạn thảo được văn bản theo mẫu nhà nước ban hành, đúng theo nội dung yêu cầu;
 • Sử dụng được ít nhất một ngôn ngữ lập trình;
 • Sử dụng thành thạo bộ phần mềm Microsoft Office;
 • Sử dụng được bộ Open Office;
 • Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng thông dụng;
 • Sao lưu, phục hồi, phòng chống virus cho dữ liệu trong máy tính;
 • Lắp ráp, cài đặt được hệ thống mạng cục bộ vừa và nhỏ;
 • Thiết kế đồ hoạ và xử lý‎ ảnh phục vụ công tác văn phòng;
 • Đề xuất được biện pháp xử lý các sự cố thường gặp cho các máy văn phòng;

2. Kỹ năng mềm

 • Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ.
 • Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có khả năng suy luận, kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại.
 • Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc.
 • Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến ngành học.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Thư ký văn phòng;
– Quản lý, xử lý dữ liệu, xây dựng đề án cho văn phòng;
– Giảng dạy, kèm cặp về tin học văn phòng cho các bậc thấp hơn;
– Làm việc cho các công ty máy tính;
– Thiết kế quảng cáo;
– Quản lý phòng Internet;
– Quản lý mạng LAN vừa và nhỏ.