Tham gia Hội thi “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động”

17
Ngày 26.10, tại Trường Cao đẳng Du lịch và Thương Mại (Hải Dương), Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội thi nấu ăn cấp Ngành với chủ đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, cân bằng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm” – vì sức khoẻ lâu dài của người lao động, vì sự phát triển bền vững của đơn vị.
Hội thi nấu ăn cấp ngành Công Thương năm 2019 có sự tham gia của 38 đội gồm 114 thành viên là CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành và trong hệ thống Công đoàn Công Thương Việt Nam.
Trong Hội thi lần này, Công đoàn Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên đã cử 01 đội tham gia Hội thi. Sau đây là một số hình ảnh của đội tuyển nhà trường tại Hội thi: