Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp

58

Trong hai ngày 28/11/2019 và ngày 29/11/2019 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các chuyên gia trường SKOLKOVO Liên bang Nga tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp các Trường khu vực miền Bắc.

Đến dự khai mạc và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đ/c Vũ Văn Hà – Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn

Đ/c Vũ Văn Hà, phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và chuyên gia trường SKOLKOVO Liên bang Nga trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học

Chuyên gia trường SKOLKOVO Liên bang Nga trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học

Đ/c Vũ Văn Hà, phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Thanh tra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các chuyên gia trường SKOLKOVO Liên bang Nga chụp ảnh lưu niệm tham gia hoạt động ngoại khóa cùng các học viên