Bản tin điện tử CĐCTVN Tháng 10-2019

Tham gia Hội thi “Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao...

Ngày 26.10, tại Trường Cao đẳng Du lịch và Thương Mại (Hải Dương), Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức Hội thi...

Hướng dẫn nghiệp vụ UBKT công đoàn

Tải file tại đây: TÀI LIỆU UBKT

Thông báo