Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...

Mẫu biên bản họp chi bộ

Toàn bộ quy trình kết nạp Đảng viên mới

Xét chọn đi học lớp nhận thức về Đảng Chọn đoàn viên, công đoàn ưu tú nhất để tham gia lớp bồi dưỡng...

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với con người, với thiên...

Thông báo

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...