Phó tổng cục trưởng Cao Văn Sâm kiểm tra công tác huấn luyện thí...

PGS.TS Cao Văn Sâm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề dẫn đầu đoàn công tác, vừa qua đã đến kiểm tra công...

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2017

Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện tuyển sinh trung cấp, cao đẳng theo Luật Giáo dục nghề nghiệp, để hoàn thành tốt...

Thông báo