Kế hoạch hội giảng Khoa Điện – TĐH năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH Về việc hội giảng cấp tổ môn, khoa năm học 2017-2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 khoa...

LỊCH GIẢNG GIÁO ÁN TỔ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP NĂM HỌC 2017 – 2018

LỊCH GIẢNG GIÁO ÁN TỔ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  Năm học 2017 - 2018 TT Họ và tên Thời gian Giáo án Ghi chú 1 Hà Văn Hãnh 8h - Thứ 5  ngày 18/1/2018 Lý...

Kế hoạch hội giảng Tổ Điện – Tự động hóa năm học 2017 –...

KẾ HOẠCH  Hội giảng cấp tổ năm học 2017 - 2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 khoa Điện -...

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI VÀ DUY TRÌ 5S KHOA ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TN KHOA ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Đại hội công đoàn bộ phận Điện – Tự động hóa

Ngày 28/8/2017, Công đoàn bộ phận Điện – Tự Động Hóa tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Tới dự và chỉ...

Thông báo