Chức năng nhiệm vụ

Chức năng Quản lý về công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng. Tham mưu xây dựng kế...

Thông báo

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...