Công đoàn Phòng TCHC kỷ niệm ngày 20/10/2018

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-CĐ ngày 12/10/2018 của Công đoàn Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên về việc Tổ chức các hoạt...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Tải file gốc tại đây: Thông báo tuyển dụng 2018

Công đoàn bộ phận TCHC “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Thực hiện kế hoạch số 86/KH-CĐCT ngày 12/4/2018 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên về...

Thông báo