Logo của Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên

Logo tiếng anh  

Giới thiệu về nhà trường

Trường cao đẳng Công thương Thái Nguyên là một trong những trường cao đẳng kỹ thuật đa ngành lâu đời nhất ở miền Bắc...

Thông báo