Lễ phát động “Thực hiện Chương trình 5S”

Ngày 9/10/2017 tại Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động Thực hiện Chương trình 5S trong toàn Trường...

Thông báo