Lễ phát động “Thực hiện Chương trình 5S”

Ngày 9/10/2017 tại Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động Thực hiện Chương trình 5S trong toàn Trường...

Thông báo

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...