Phân hiệu đào tạo Hà Tĩnh

154

Phân hiệu trưởng: Nguyễn Bá Dung

Phân hiệu phó: Hồ Văn Toàn

Địa chỉ: Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 039. 3835.961