Tầm nhìn – nhiệm vụ – cam kết chất lượng

115

Tầm nhìn – nhiệm vụ –  cam kết chất lượng

Tầm nhìn

  • Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên sẽ trở thành một tổ chức giáo dục, nghiên cứu khoa học về kiến ​​thức ở cấp khu vực.
  • Mở rộng hợp tác đào tạo với các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế.

Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu lao động, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Cam kết chất lượng

  • Phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục mở, phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Đào tạo lao động ở các cấp trình độ khác nhau đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.