Các ngành nghề đào tạo Cao đẳng

299
  1. Công nghệ cán kéo kim loại
  2. Luyện thép
  3. Luyện gang
  4. Cắt gọt kim loại
  5. Hàn
  6. Công nghệ ô tô
  7. Điện công nghiệp
  8. Điện tử công nghiệp