Thông báo tuyển sinh Khóa 54 năm học 2018 – 2019

391

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên ban hành kế hoạch tuyển sinh khoá 54 năm học 2018 – 2019, như sau:

  1. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN SINH:
TT Hệ đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh
1 Hệ Cao đẳng 210 Xét tuyển
2 Hệ Trung cấp + THPT hệ GDTX 630 Xét tuyển
3 Liên thông lên Cao đẳng 70 Xét tuyển
4 Hệ Sơ cấp 420 Xét tuyển

 

  1. ĐỐI TƯỢNG, NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH:

2.1  Đối t­ượng:

– Cao đẳng: học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên;

– Trung cấp: học sinh đã tốt nghiệp từ THCS hoặc tương đương trở lên;

– Hệ bổ túc THPT: tốt nghiệp THCS hoặc tương đương;

– Liên thông lên Cao đẳng: tốt nghiệp bậc 3/7; tốt nghiệp Trung cấp nghề, Trung cấp; đã hoặc đang học Cao đẳng, đại học (thời gian học tùy thuộc vào nghề thí sinh đang học và nghề đăng ký học liên thông);

– Hệ Sơ cấp: người có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

2.2 Hồ sơ: Theo mẫu quy định của Tổng cục Dạy nghề

2.3 Ngành nghề  đào tạo, số lượng:

 

STT Ngành, nghề đào tạo Tổng số chỉ tiêu

Trình độ

Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
1 Điện công nghiệp 210 35 140 35
2 Điện tử công nghiệp 70 35 35
3 Tin học văn phòng 35 35
4 Hàn 245 70 140 35
5 Công nghệ ô tô 105 35 70
6 Cắt gọt kim loại 105 35 35 35
7 Công nghệ Cán, kéo kim loại 70 35 35
8 Luyện thép 70 35 35
9 Luyện gang 35 35
10 Sửa chữa TB Luyện kim 35 35
11 Nguội sửa chữa máy công cụ 35 35
12 May thời trang 70 70
13 Vận hành cầu trục 140 140
14 Vận hành cần trục 35 35
15 Vận hành xe nâng 35 35
16 Đúc kim loại 35 35
Tổng cộng 1.330 280 630 420

 

  1. THỜI GIAN NHẬP HỌC:

– Nhập học:

` Hệ bổ túc THPT: 31/7/2018 (có thể điều chỉnh theo thực tế)

` Đợt 1: ngày 08/8/2018;

` Các đợt tiếp theo căn cứ vào thực tế, Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định ngày nhập học.

– Tại phân hiệu đào tạo Hà Tĩnh và các Trung tâm liên kết có kế hoạch riêng.

– Các lớp SCN nhập học thường xuyên theo hợp đồng đào tạo hoặc theo tuyển sinh thực tế.

4. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH:

– Nhà trường có chế độ học bổng khuyến khích học tập, thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV theo quy định;

– Miễn 100% học phí đối với học sinh Trung học cơ sở học tiếp lên hệ Trung cấp theo quy định;

– Đối với HSSV học hệ Cao đẳng và học sinh THPT học hệ Trung cấp, nhà trường giảm học phí theo quy định hiện hành và hỗ trợ học phí theo điều kiện thực tế của Nhà trường;

– Hỗ trợ 100% kinh phí nhà ở đối với HSSV ở trong Khu nội trú của nhà trường;

– Sau khi tốt nghiệp sẽ được Nhà trường tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động miễn phí hoặc được học liên thông lên Cao đẳng, đại học theo quy chế.