Các ngành nghề đào tạo Hệ Sơ cấp

124
  1. Điện công nghiệp

  2. Hàn

  3. Cắt gọt kim loại

  4. Công nghệ Cán, kéo kim loại

  5. Luyện thép

  6. Vận hành cầu trục

  7. Vận hành cần trục

  8. Vận hành xe nâng

  9. Đúc kim loại