Các ngành nghề đào tạo hệ Trung cấp

230
  1. Điện công nghiệp
  2. Điện tử công nghiệp
  3. Tin học văn phòng
  4. Hàn
  5. Công nghệ ô tô
  6. Cắt gọt kim loại
  7. Luyện gang
  8. Sửa chữa TB Luyện kim
  9. Nguội sửa chữa máy công cụ
  10. May thời trang