Giới thiệu

206

Phân hiệu Đào tạo Hà Tĩnh được xây dựng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Nơi có địa danh Sông La, núi Hồng huyền thoại.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1998 đến nay Phân hiệu Hà Tĩnh đã đào tạo được trên 5.000 HSSV. Hiện nay, Phân hiệu có cơ sở vật chất, phòng học, nhà xưởng và hệ thống giao thông khang trang, hiện đại, đủ điều kiện đào tạo hàng năm từ 1500 – 2000 HSSV.