Thày Đặng Quang Giang với phần thực hành tại Hội thi GVG cấp trường 2017 – 2018

213