Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí tuyển dụng

HVT

111

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên
Điện thoại: 02083. 845036

(Các ứng viên không phải nộp bất cứ khoản phí nào khi tham gia tuyển dụng)