Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh nCoV

36

Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) Ngành GDĐT đã biên soạn nội dung tập huấn cho cán bộ giáo viên về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) tại các đơn vị.

Vì vậy trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, Ban chỉ đạo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona Nhà trường yêu cầu các phòng, khoa, đơn vị và toàn thể CBGV, HSSV tổ chức và tham gia tập huấn thông qua tài liệu do Ban Chỉ đạo dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) Ngành GDĐT đã biên soạn.

1 Phòng chống dịch bệnh nCoV

2 Tai lieu tap huan ve nCoV

3 Tai lieu tap huan ve nCoV