HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

27

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2020 – 2021

    Thực hiện Kế hoạch hoạt động ngoại khoá theo chủ đề của HSSV năm học 2020 -2021. Mục đích nhằm đổi mới phương pháp học tập, tạo điều kiện cho các em được chủ động tích cực học tập, khám phá, trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

    Thúc đẩy việc gắn kiến thức, thực hiện phương châm học đi đôi với hành, thông qua các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thông, bản sắc văn hóa hình thành và phát triển năng lực cho các em.

    Hôm nay ngày 07/12/2020 trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 12 và báo cáo chủ đề “Bảo vệ môi trường” của hai chi đoàn 12A1 và Trung cấp May thời trang. Với thông điệp “Hãy chung tay bảo vệ môi trường vì một môi trường xanh – sạch – đẹp”

    Ngày 04/01/2021 chi đoàn CĐ Đ55A, 11A1, 11A2, 11A3 đã báo cáo chủ đề “An toàn giao thông” Các em học sinh đã gửi tới toàn trường các tiết mục tràn đầy ý nghĩa đối với CBGV và HSSV toàn Trường.

    Các chủ đề về “Bình đẳng giới”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”, “Dạ hội văn học”, “ Gala một vạn câu hỏi vì sao” sẽ lần lượt được các chi đoàn thể hiện trong thời gian tiếp theo. Hứa hẹn những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa góp phần phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân của HSSV trong toàn Trường.