Ban giám hiệu

Ths. Phan Văn Tư - Phó Hiệu trưởng phụ trách Email: Phantu.cdlk@gmail.com  Ths. Hoàng Văn Tá - Phó Hiệu trưởng Email: Hoangta2811@gmail.com

Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 56, năm học 2020 - 2021 như sau: I. HỆ...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...