CBGV PHÒNG ĐÀO TẠO

Tập thể cán bộ giáo viên Phòng Đào tạo Điện thoại: 02083. 845.036  

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổ chức nhân sự:  Trưởng phòng: Hoàng Văn Tá Phó Trưởng phòng: Trần Mạnh Hùng Chức năng, nhiệm vụ của Phòng: 2.1- Chức năng: - Tham...

Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 56, năm học 2020 - 2021 như sau: I. HỆ...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...