Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 56, năm học 2020 - 2021 như sau: I. HỆ...

Thông báo tuyển sinh Khoá 55 năm học 2019 – 2020

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 55, năm học 2019 - 2020 như sau:  HỆ ĐÀO...

Các ngành nghề đào tạo hệ Trung cấp

Điện công nghiệp Điện tử công nghiệp Tin học văn phòng Hàn Công nghệ ô tô Cắt gọt kim loại Luyện gang Sửa...

Các ngành nghề đào tạo Hệ Sơ cấp

Điện công nghiệp Hàn Cắt gọt kim loại Công nghệ Cán, kéo kim loại Luyện thép Vận hành cầu trục Vận hành cần...

Thông báo tuyển sinh Khóa 54 năm học 2018 – 2019

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên ban hành kế hoạch tuyển sinh khoá 54 năm học 2018 - 2019, như sau: CHỈ...

Các ngành nghề đào tạo Cao đẳng

Công nghệ cán kéo kim loại Luyện thép Luyện gang Cắt gọt kim loại Hàn Công nghệ ô tô Điện công nghiệp Điện...

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH “Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình...

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH "Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng" Xem tại đây: TT 04...

Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy chế tuyển sinh xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình...

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG Căn cứ Luật Giáo dục...

Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm...

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11...

Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 56, năm học 2020 - 2021 như sau: I. HỆ...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...