Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Tải file gốc tại đây: Thông báo tuyển dụng 2018

Nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ...

Nghị quyết 18-NQ/TW 2017 sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 18-NQ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017   NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP...

Thông báo

Thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021

Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hệ chính quy khóa 56, năm học 2020 - 2021 như sau: I. HỆ...

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên lần thứ XX

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...