Tin tức - sự kiện

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Công Thương Thái Nguyên...

Trong ngày 21/5/2020 Đảng bộ Trường cao đẳng Công thương Thái nguyên đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ nhà trường lần...

Văn bản của cấp trên

Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm...

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội I -...

Văn bản của Đảng ủy

Thi hành Điều lệ Đảng

Hoạt động chuyên đề

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí...

Mỗi điều Hồ Chí Minh trăn trở, dặn lại trong Di chúc đều chứa chan tấm lòng một hiền nhân đối với con người, với thiên...

Đại hội Đảng các cấp

Tư liệu về Đảng