Lưu trữ thẻ: Phí đáo hạn ngân hàng

Đáo hạn ngân hàng là gì? Thủ tục đáo hạn ngân hàng? 05/2024

thu tuc dao han ngan hang

Đáo hạn ngân hàng là quá trình kết thúc hạn mức vay hoặc hợp đồng gửi tiền của khách hàng tại ngân hàng. Trong thời hạn này, khách hàng có thể quyết định tiếp tục gửi tiền hoặc tái ký hợp đồng vay, hoặc rút toàn bộ số tiền gốc và lãi đã tích luỹ. […]